Feed The Beast Wiki
Line 201: Line 201:
 
| ||
 
| ||
 
|-
 
|-
| <noinclude></noinclude>Debuut<noinclude></noinclude> || {{{firstappearance}}}
+
| <noinclude></noinclude>Eerste verschijning<noinclude></noinclude> || {{{firstappearance}}}
 
|- class="infoboxSubsectionBreak"
 
|- class="infoboxSubsectionBreak"
 
| ||
 
| ||

Revision as of 14:28, 16 February 2014

Template-info.png Documentation

Template:Lua/nl Dit sjabloon is gebruikt om een info box te creëren die rechts is uitgelijnd in het artikel waarin het is ingesloten. Deze is voor items, blokken, en soortgelijke.

Parameters

"Een lege infobox is voorzien aan de rechterkant voor een snelle verwijzing, de infobox zal samengevouwen zijn in effectieve artikels.
{{{name}}}
[[File:{{{blockimage}}}|260px|frameless]]
{{{iconimage}}}
Mod{{{mod}}}
Type{{{type}}}
Tekstballon text{{{lore}}}
Verplichte modules{{{module}}}
Chemische samenstelling{{{chemcomp}}}
Eigenschappen
Explosieweerstand{{{blastresistance}}}
Hardheid{{{hardness}}}
Luminantie{{{luminance}}}
Brandtijd{{{burntime}}}
Herstelt{{{foodpoints}}}
Saturatie{{{saturation}}}
{{{hunger}}}
Effecten{{{effects}}}
Alcohol{{{alcohol}}}
Cafeïne{{{caffeine}}}
Uitdroging{{{dehydration}}}
Suiker{{{sugar}}}
Vet{{{fat}}}
Kookbaar{{{cookable}}}
Levenspunten{{{hp}}}
Harnaspunten{{{ap}}}
Beschermingswaarde{{Armor|{{{armorrating}}}}}
Harnas taaiheid{{{toughness}}}
Schade{{{damage}}}
Snelheid{{{aspeed}}}
Duurzaamheid{{{durability}}}
Betoverbaarheid{{{enchantability}}}
Ontginningsniveau{{{mininglevel}}}
Mijn-snelheid{{{miningspeed}}}
Stapelbaar{{{stackable}}}
Brandbaar{{{flammable}}}
Opslag{{{storageslots}}}
Vloeistof opslag{{{lstorage}}}
Hitte (Celsius){{{heatc}}}
Hitte (Fahrenheit){{{heatf}}}
TC3 Aspecten{{{tc3aspects}}}
TC4 Aspecten{{{tc4aspects}}}
TC5 Aspecten{{{tc5aspects}}}
TC6 Aspecten{{{tc6aspects}}}
DecoCraft kosten
Klei{{{decoclay}}}
Rood{{{decored}}}
Blauw{{{decoblue}}}
Groen{{{decogreen}}}
Upgrades
{{{upgrades}}}
Vorige rang{{{prevtier}}}
Volgende rang{{{nexttier}}}
{{{1inputtitle}}}{{{1input}}}
{{{1usetitle}}}{{{1use}}}
{{{1storagetitle}}}{{{1storage}}}
{{{1outputtitle}}}{{{1output}}}
{{{1productiontitle}}}{{{1production}}}
{{{2inputtitle}}}{{{2input}}}
{{{2usetitle}}}{{{2use}}}
{{{2storagetitle}}}{{{2storage}}}
{{{2outputtitle}}}{{{2output}}}
{{{2productiontitle}}}{{{2production}}}
{{{3inputtitle}}}{{{3input}}}
{{{3usetitle}}}{{{3use}}}
{{{3storagetitle}}}{{{3storage}}}
{{{3outputtitle}}}{{{3output}}}
{{{3productiontitle}}}{{{3production}}}
{{{4inputtitle}}}{{{4input}}}
{{{4usetitle}}}{{{4use}}}
{{{4storagetitle}}}{{{4storage}}}
{{{4outputtitle}}}{{{4output}}}
{{{4productiontitle}}}{{{4production}}}
{{{5inputtitle}}}{{{5input}}}
{{{5usetitle}}}{{{5use}}}
{{{5storagetitle}}}{{{5storage}}}
{{{5outputtitle}}}{{{5output}}}
{{{5productiontitle}}}{{{5production}}}
Energieverbruik
Max EU invoer{{{euinput}}}
EU gebruik{{{euuse}}}
EU gebruik{{{euusetool}}}
EU opslag{{{eustorage}}}
Max EU uitvoer{{{euoutput}}}
EU productie{{{euproduction}}}
EU doorvoer{{{eutraversing}}}
Warmte invoer{{{huinput}}}
Warmte gebruik{{{huuse}}}
Maximale warmte uitvoer{{{huoutput}}}
Warmte productie{{{huproduction}}}
Warmte debiet{{{hutraversing}}}
Kinetische invoer{{{kuinput}}}
Kinetische energie verbruik{{{kuuse}}}
Maximale kinetische uitvoer{{{kuoutput}}}
Kinetische energie productie{{{kuproduction}}}
Kinetisch energie debiet{{{kutraversing}}}
Stoom opslag{{{gtsteamstorage}}}
Stoom verbruik{{{gtsteamusage}}}
Stoom productie{{{gtsteamproduction}}}
Energie opslag{{{gteustorage}}}
Energie verbruik{{{gteuusage}}}
Energie productie{{{gteuproduction}}}
Voltage inkomend{{{gtvoltagein}}}
Voltage uitkomend{{{gtvoltageout}}}
Maximale amperage{{{gtamperage}}}
Verlies/meter/amp{{{gtloss}}}
Warmte limiet{{{gtheatlimit}}}
Vloeistof capaciteit{{{gtfluidcapacity}}}
Maximale voorwerp opslag{{{gtitemcapacity}}}
Routeerwaarde{{{gtrouting}}}
Brandstof efficiëntie{{{gtefficiency}}}
Lading opslag{{{rccharge}}}
Energie verlies{{{rcloss}}}
Benodigd vermogen{{{rocpower}}}
Benodigd moment{{{roctorque}}}
Benodigde snelheid{{{rocspeed}}}
Max MJ invoer{{{mjinput}}}
MJ gebruik{{{mjuse}}}
MJ opslag{{{mjstorage}}}
Max MJ uitvoer{{{mjoutput}}}
MJ productie{{{mjproduction}}}
MJ doorvoer{{{mjtraversing}}}
Max CF invoer{{{cfinput}}}
CF gebruik{{{cfuse}}}
CF Opslag{{{cfstorage}}}
Max CF uitvoer{{{cfoutput}}}
CF productie{{{cfproduction}}}
CF doorvoer{{{cftraversing}}}
Maximale RF invoer{{{rfinput}}}
RF gebruik{{{rfuse}}}
RF opslag{{{rfstorage}}}
Maximale RF uitvoer{{{rfoutput}}}
RF productie{{{rfproduction}}}
RF loss{{{rfloss}}}
RF doorvoer{{{rftraversing}}}
Max Tesla invoer{{{tinput}}}
Tesla verbruik{{{tuse}}}
Tesla opslag{{{tstorage}}}
Max Tesla uitvoer{{{toutput}}}
Tesla productie{{{tproduction}}}
Tesla doorvoer{{{ttraversing}}}
Standaard stoom gebruik{{{fspsuuse}}}
Standaard stoom verbruik{{{fspsutick}}}
Standaard stoom opslag{{{fspsteamstorage}}}
EMC value{{{emc}}}
EMC storage{{{emcstorage}}}
EMC creation{{{emcproduction}}}
Arcane Energy cost{{{aeuse}}}
Technische details
Register naam{{{registryname}}}
Unlocalized name{{{unlocalizedname}}}
Ore dictionary naam{{{oredictname}}}
Tag{{{tags}}}
Eerste verschijning{{{firstappearance}}}
Last appearance{{{lastappearance}}}
Ervaring{{{exp}}}
Doorstroom snelheid{{{flowspeed}}}
Speler snelheid{{{speed}}}

Basis

 • name: De titel die bovenaan de infobox te zien zal zijn.
 • blockimage of image: De grote figuur. Gebruik de "volledige" bestandsnaam, bv. ""Blok zand.png"".
 • iconimage of imageicon: De pictogram afbeelding. Gebruik {{Gc}} of {{O}}.
 • mod: De mod waar dit item bij behoord. Refereer altijd naar de hoofdpagina van de mod. Gebruik aub "niet" de versie nummer, zoals "Flaxbeard's Steam Power 0.28.0"; maar gebruik gewoon de naam. "'(Zal de pagina taal herkennen en linken naar de respectievelijke taal)'"
 • type: Het item type. Kan een van de volgende zijn. Al het andere voegt de pagina toe aan een lijst met pagina's met typefouten.
  • armor: Harnas
  • aspect: Aspect
  • bauble: Juweel
  • block of oblock of sblock: Massief blok
  • book: Boek
  • cable: Kabel
  • command: Commando
  • component: Onderdeel
  • cover: Omhulsel
  • crop: Gewas
  • dimension: Dimensie
  • enchant: Betovering
  • entity: Entiteit
  • flower: Bloem
  • fmob: Vriendelijk monster
  • food: Eten
  • hmob: Vijandig monster
  • hull: Steve's Carts Romp
  • item: Voorwerp
  • landmark: Herkenningspunt
  • liquid of fluid: Vloeistof
  • machine: Machine
  • mechanic: Techniek
  • mob: Monster
  • module: Steve's Carts Module
  • multiblock structure: Multiblok bouwwerk
  • nmob: Neutraal monster
  • pipe: Buis
  • ritual: Ritueel
  • seed: Zaad
  • tblock: Doorzichtig blok
  • tentity: Tegel entiteit
  • tool: Gereedschap
  • upgrade: Steve's Carts Upgrade
  • wand: Toverstaf
  • weap of weapon: Wapen
 • lore: Extra informatie die wordt weergegeven in de tooltip van het voorwerp in het spel. Als de in-game tooltip aangepaste kleuren heeft, dan moeten deze worden toegevoegd aan deze parameter gebruikmakende van de {{Color}} sjabloon. De standaardkleuren kan je vinden op de Minecraft Wiki.
 • module: De module(s) die verplicht geïnstalleerd/geactiveerd moeten zijn opdat het voorwerp aanwezig is in de mod. Enkele voorbeelden van mods die modules toevoegen zijn RedPower 2, Project Red en Railcraft.
 • chemcomp: Chemische samenstelling van een voorwerp.

Basic

 • blastresistance: De explosiebestendigheid van een blok. Voeg alleen het getal toe.
 • hardness: De hardheid van een blok.
 • luminance: De lichtwaarde die een blok of vloeistof afgeeft. Voeg alleen het getal toe.
 • burntime: De brandtijd waarde gegeven door het voorwerp. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • foodpoints: De voedingspunten die een maaltijd regenereert. Voeg dit alleen toe aan voedsel.
 • saturation: De saturatie die het voedsel regenereert. Voeg dit alleen toe aan voedsel.
 • hunger: De voedingspunten en saturatie die het voedsel herstelt. Voeg dit enkel toe aan voedsel
 • effects: Lijst met effecten die het voedsel/toverdrank je biedt. Gebruik {{Effect}}.
 • alcohol: GregTech 6 alcohol waarde.
 • caffeine: GregTech 6 cafeïne waarde.
 • dehydration: GregTech 6 uitdrogingswaarde.
 • sugar: GregTech 6 Suikerwaarde.
 • fat: GregTech 6 vetwaarde.
 • cookable: Of het voorwerp te koken is (voeding).
 • hp: Het aantal levenspunten (hp) een entiteit heeft.
 • ap: Het aantal harnaspunten (ap) een entiteit heeft.
 • armorrating: De harnaswaardering van het harnas. Voeg dit enkel toe aan harnasonderdelen. Voeg enkel het getal toe, aangezien het automatisch gekoppeld is met {{Armor}}.
 • toughness: De taaiheidsbeoordeling van het harnas. Voeg dit alleen toe aan harnasonderdelen.
 • damage: De schade van het wapen (één hart is 2 schade, een half hart is 1 schade). Voeg dit alleen toe aan wapens.
 • aspeed: De aanvalssnelheid van het wapen (toegevoegd in Minecraft 1.9). Voeg dit alleen toe aan wapens.
 • durability: De duurzaamheid van een gereedschap of harnasonderdeel. Voeg dit alleen toe aan gereedschappen of harnasonderdelen.
 • enchantability: De betoverbaarheid, of hoe krachtig de betoveringen zullen zijn, voor dit harnasonderdeel of gereedschap.
 • mininglevel: Het mijn-level van het pikhouweel (hout, steen, ijzer, ...)
 • miningspeed: De mijn-snelheid van het pikhouweel.
 • stackable: Of het blok/voorwerp stapelbaar is of niet.
 • flammable: Of het blok/voorwerp brandbaar is of niet (kan in brand gestoken worden).
 • storageslots of storage: De opslag van een onderdeel - Deze parameter telt geen "cellen" of "stapels" na de parametertekst.
 • lstorage: De maximum vloeistof opslag van een voorwerp in mB. Gebruik enkel het getal.
 • heatc: De maximum warmte capaciteit van een voorwerp in C (Celsius). Gebruik enkel het getal.
 • heatf: De maximum warmte capaciteit van een voorwerp in F (Fahrenheit). Gebruik enkel het getal.
 • tc3aspects: De Aspecten toegevoegd door Thaumcraft 3 aan dit object.
 • tc4aspects: De Aspecten toegevoegd door Thaumcraft 4 aan dit object.
 • tc5aspects: The Aspecten toegevoegd door Thaumcraft 5 aan dit object.
 • tc6aspects: De Aspecten toegevoegd door Thaumcraft 6 aan dit object.

DecoCraft costs

 • decoclay: Het kosten in klei die nodig zijn om dit voorwerp te creëren. Voor gebruik met DecoCraft.
 • decored: De kosten in rode kleur die nodig zijn om dit voorwerp te creëren. Voor gebruik met DecoCraft.
 • decoblue: De kosten in blauwe kleur die nodig zijn om dit voorwerp te creëren. Voor gebruik met DecoCraft.
 • decogreen: De kosten in groene kleur die nodig zijn om dit voorwerp te creëren. Voor gebruik met DecoCraft.

Upgrades

 • upgrades: Upgrades die kunnen gebruikt of geïnstalleerd worden in deze machine.
 • prevtier: Vorige rang van een voorwerp, gereedschap of machine.
 • nexttier: Volgende rang van een voorwerp, gereedschap of machine.

You can also add more input/use/output/storage sections with Ptype and Ptypetitle, where P can be a number between 1 and 5.

 • Pinputtitle: Title for the input field
 • Pinput: Input
 • Pusetitle: Title for the energy use field
 • Puse: Energy use
 • Pstoragetitle: Title for the energy storage field
 • Pstorage: Energy storage
 • Poutputtitle: Title for the output field
 • Poutput: Output
 • Pproductiontitle: Title for the energy production field
 • Pproduction: Energy production

Energy

 • euinput: Maximale invoer van EU/t. Gebruik alleen het getal.
 • euuse: EU consumptie in EU/t. Gebruik alleen het getal.
 • euusetool: EU consumptie in EU per gebruik (wordt alleen gebruik voor gereedschappen die EU verbruiken bij gebruik). Gebruik alleen het getal.
 • eustorage: EU opslag in EU. Gebruik alleen het getal.
 • euoutput: Maximale uitvoer van EU/t. Gebruik alleen het getal.
 • euproduction: EU productie in EU/t. Gebruik alleen het getal.
 • eutraversing: Maximaal energie debiet - alleen voor kabels. Gebruik alleen het getal.
 • huinput: Maximale IndustrialCraft 2 warmte invoer per tick.
 • huuse: hU consumptie per tick.
 • huoutput: Maximale uitvoer van hU/t.
 • huproduction: Warmte productie in hU/t.
 • hutraversing: Maximale warmte energie door een kabel.
 • kuinput: Maximale IndustrialCraft 2 rotatie energie per tick.
 • kuuse: Kinetische energie consumptie per tick.
 • kuoutput: Maximale uitvoer van kU/t
 • kuproduction: Kinetische energie productie in kU/t
 • kutraversing: Maximale kinetische energie door een kabel.
 • gtsteamstorage: Maximum aantal liters stoom dat het kan opslaan - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gtsteamusage: Aantal liters stoom die per tick wordt gebruikt - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gtsteamproduction: Het aantal liters stoom het maakt per tick - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gteustorage: De hoeveelheid EU die het kan opslaan - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gteuusage: De hoeveelheid EU die per tick wordt verbruikt - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gteuproduction: De hoeveelheid EU die het produceert per tick - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gtvoltagein: Maximale EU voltage dat je erop kan aansluiten - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gtvoltageout: Maximale EU voltage dat het kan uitvoeren - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gtamperage: Maximale EU amperage - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gtloss: Verlies/meter/amperage - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gtheatlimit: Maximale hoeveelheid warmte die het aankan in Kelvin - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gtfluidcapacity: Maximaal aantal liters die het kan opslaan - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gtitemcapacity: Maximaal aantal stapels die het kan opslaan - voor GregTech en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • gtrouting: Routeerwaarde - voor GregTech en zijn addons.
 • gtefficiency: Brandstof efficiëntie - voor GregTech en zijn addons.
 • rccharge: Railcraft energie opslag. Gebruik alleen het getal.
 • rcloss: De hoeveelheid energie verlies per tick - voor Railcraft en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • rocpower: Benodigde hoeveelheid vermogen - voor RotaryCraft en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • roctorque: Benodigd moment - voor RotaryCraft en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • rocspeed: Benodigde snelheid - voor RotaryCraft en zijn addons. Gebruik alleen het getal.
 • mjinput: Maximale invoer van MJ/t. Gebruik alleen het getal.
 • mjuse: MJ verbruik in MJ/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • mjstorage: MJ opslag in MJ. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • mjoutput: Maximale MJ/t uitvoer. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • mjproduction: MJ productie in MJ/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • mjtraversing: Maximale energie debiet - alleen voor pijpen. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • cfinput: Maximale CF/t invoer. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • cfuse: CF consumptie in CF/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • cfstorage: CF opslag in CF. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • cfoutput: Maximale uitvoer van CF/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • cfproduction: CF productie in RF/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • cftraversing: Maximum energy doorvoer in CF/t - alleen voor leidingen. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • rfinput: Maximale invoer van RF/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • rfuse: RF verbruik in RF/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • rfstorage: RF opslag in RF. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • rfoutput: Maximale uitvoer van RF/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • rfproduction: RF productie in RF/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • rfloss: RF loss in RF/t. Include only the number.
 • rftraversing: Maximale energie doorvoer in RF/t - alleen voor leidingen. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • tinput: maximale invoer van T/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • tuse: Tesla consumptie in T/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • tstorage: Tesla opslag. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • toutput: Maximale uitvoer van T/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • tproduction: Tesla productie in T/t. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • ttraversing: Maximale energie doorvoer in T/t - alleen voor leidingen/draden/andere. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • fspsuuse: Stoom eenheid consumptie in SU/gebruik. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • fspsutick: Stoom eenheid consumptie in SU/tick. Voeg alleen de getalwaarde toe.
 • fspsteamstorage: Steam storage in SU. Include only the number.
 • emc: EMC value of the item. Include only the number.
 • emcstorage: How much EMC the item can hold. This is mostly relevant for Equivalent Exchange Klein Stars. Include only the number.
 • emcproduction: How much EMC the item or block will create per second. Include only the number.
 • aeuse: Arcane Energy cost per use. Include only the number.

Technical

 • registryname: This thing's registry name. This is not necessarily identical to its unlocalized name.
 • unlocalizedname: This thing's unlocalized name. This is not necessarily identical to its registry name.
 • oredictname: The oredictionary name for this item.
 • tags: The tag of this item.
 • firstappearance: The version string that the item first appeared in.
 • lastappearance: The version string that the item last appeared in.
 • exp: Exp you gain from mining or smelting it.
 • flowspeed: The flow speed of liquids in m/s.
 • speed: The walk speed of the player character when on or in it.

Voorbeelden

CodeResultaat
{{Infobox
|name=Sand
|image=Block Sand.png
|imageicon={{Gc|mod=V|dis=false|Oak Wood Planks}}{{Gc|mod=OB|dis=false|Elevator}}{{O|blockCopper}}
|mod=IndustrialCraft 2
|type=block
|lore=A block of sand.
|blastresistance=2.5
|hardness=0.5
|hunger={{Shanks|2|0.5}}
|effects={{Effect|Hunger|200|0|75}}
|cookable=Yes
|armorrating=5.5
|damage=9.5
|durability=350
|mininglevel=1
|flammable=No
|storage=1000
|lstorage=1000
|heatf=32
|heatc=0
|upgrades={{Gc|mod=V|dis=false|Sandstone}}
|prevtier={{Gc|mod=V|dis=false|Cobblestone}}
|nexttier={{Gc|mod=V|dis=false|Chiseled Sandstone}}
|euinput=32
|euuse=32
|euusetool=50
|euoutput=8
|eustorage=40,000
|euproduction=128
|eutraversing=16
|mjinput=32
|mjuse=32
|mjoutput=8
|mjstorage=60,000
|mjproduction=1~6
|mjtraversing=48
|rfinput=32
|rfuse=32
|rfoutput=8
|rfstorage=60,000
|rfproduction=16
|rfloss=10
|rftraversing=48
|fspsuuse=6
|fspsutick=50000000
|fspsteamstorage=14
|datavalue=0 Sand
|oredictname=sand
|firstappearance=Classic 0.0.14a
|lastappearance=x.y.z
|exp=Smelted: 0.1
|flowspeed=2
|speed=3
}}
Sand
Block Sand.pngModIndustrialCraft 2
TypeMassief blok
Tekstballon textA block of sand.
Eigenschappen
Explosieweerstand2.5
Hardheid0.5
Herstelde honger.
Shanks.pngShanks.pngShanks.png
Effecten
KookbaarYes
Beschermingswaarde5.5 (Armor.svgArmor.svgHalf Armor.svg)
Schade9.5
Duurzaamheid350
Ontginningsniveau1
BrandbaarNo
Opslag1000
Vloeistof opslag1000 mB
Hitte (Celsius)0 ºC
Hitte (Fahrenheit)32 ºF
Upgrades

Vorige rang
Volgende rang
Energieverbruik
Max EU invoer32 EU/t
EU gebruik32 EU/t
EU gebruik50 EU/use
EU opslag40,000 EU
Max EU uitvoer8 EU/t
EU productie128 EU/t
EU doorvoer16 EU/t
Max MJ invoer32 MJ/t
MJ gebruik32 MJ/t
MJ opslag60,000 MJ
Max MJ uitvoer8 MJ/t
MJ productie1~6 MJ/t
MJ doorvoer48 MJ/t
Maximale RF invoer32 RF/t
RF gebruik32 RF/t
RF opslag60,000 RF
Maximale RF uitvoer8 RF/t
RF productie16 RF/t
RF loss10 RF/t
RF doorvoer48 RF/t
Standaard stoom gebruik6 SU/gebruik
Standaard stoom verbruik50000000 SU/t
Standaard stoom opslag14 SU
Technische details
Ore dictionary naamsand
Eerste verschijningClassic 0.0.14a
Last appearancex.y.z
ErvaringSmelted: 0.1
Doorstroom snelheid2 m/s
Speler snelheid3
Niet erkende parameter: datavalue

Template:Doc/End/nl